آموزگار خیاطی – کارمند مسلکی

 

 

 

اعلان وظیفه

وظیفه: آموزگار خیاطی  – کارمند مسلکی

نمبر اعلان وظیفه: HiH-AF 007/20

موقعیت: ولایت هرات

نوعیت وظیفه: کوتاه مدت

ساعات کاری: 8 صبح  – 4 عصر

معاش: به اساس بودیجه پروژه و اصول منابع بشری مؤسسه دست به دست تعیین میگردد.

جنسیت: اناث

تعداد وظیفه: 2

تاریخ اعلان: 27 اکتوبر 2020

تاریخ ختم اعلان: 02 نومبر 2020

تجربه کاری: دارای تجربه عملی در بخش خیاطی و طراحی لباس بیشتر از ۳ سال باشد.

 

 

معلومات مختصر در باره مؤسسه:

مؤسسه دست به دست افغانستان (HIHAO) یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی میباشد که در وزارت محترم جمهودری اسلامی افغانستان به شماره 890 مورخ 30/09/1385 ثبت و راجستر میباشد.  این مؤسسه از سال 2007 بدینسو در راستای کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی فعالیت مینماید.

معلومات مختصر در باره پروژه:

مؤسسه دست به دست افغانستان “پروژه ایجاد چشم انداز اقتصادی آینده برای ادغام مجدد عودت کننده گان” را به کمک مالی مؤسسه بین المللی جی آی زیت در ولایت هرات  به تاریخ 01.0.2019 شروع و الی 28.02.2021 تکمیل میگردد.

 

وظایف و مسؤلیت ها:

 • ارایه پلان کاری توسط آموزگار خیاطی که مورد قبول مسؤل پروژه باشد.
 • تطبیق پلان کاری با در نظرداشت اولویت بندی و منظوری مسؤل پروژه
 • شناسایی افراد واجد شرایط پروژه با همکاری بزرگان جامعه/ محل و تهیه لیست آنها
 • ارزیابی خانم ها که دارای مهارت دوزندگی بوده و به ماشین خیاطی دسترسی دارند.
 • تهیه مواد خام خیاطی از جانب مؤسسه دست به دست افغانستان به مستفیدین پروژه مطابق پلان و سنجش
 • نظارت از جریان کار خیاطی مستفیدین پروژه و ارایه نمودن رهنمودهای لازم غرض دوختن اقلام مشخص
 • تهیه نمودن نمونه های دوخت و بدسترس قراردادن آن غرض تفهیم بهتر مستفیدین پروژه
 • جمع آوری اقلام مشخص شامل لباس، ماسک و غیره به صورت دقیق و با یادداشت و تسلیم دهی آن به مسؤل پروژه
 • نشان دادن دوخت های برتر به سایر مستفیدین پروژه غرض بهبود کیفیت خیاطی آنها
 • ارسال اوراق پیشرفت کار و مقدار دوخت مستفیدین پروژه به دفتر در ختم هر دوره برای دریافت حق الزحمه.
 • تشویق و سهم دهی تمام اعضای گروپ ها در آموزش های عملی و نظری
 • شناسایی و شریک سازی معلومات مستفیدین موفق و فعال، به مسؤل پروژه غرض تهیه قصه های موفق
 • تهیه عکس از جریان پیشرفت کار و اجرای فعالیت های توسط مستفیدین پروژه
 • ارایه گزارش کاری ماهوار به مسول پروژه

 

ضروریات وظیفه:

 • حداقل فارغ صنف دوازده بوده باشد و برای فارغین انستیتوت های مسلکی بخش خیاطی و صنایع دستی اولویت داده می شود.
 • آموزش مسلکی خیاطی و طراحی لباس را به صورت کامل دریافت نموده باشد.
 • دارای تجربه عملی در بخش خیاطی و طراحی لباس بیشتر از ۳ سال باشد.
 • مهارت های خوب ارایه آموزش و تنظیم صنوف آموزشی را داشته باشد.
 • مهارت های مدیریت خوب صنف آموزشی و کار با جامعه را داشته باشد.
 • از نطق و بیان خوب و روان برخوردار بوده باشد.
 • مهارت های ارتباطی خوب با جامعه و موسسه را داشته باشد.

 

دستورالعمل ارسال درخواستی

متقاضیان درخواست، خلص سوانح و اسناد تجارب کاری شانرا به دفتر مؤسسه دست به دست افغانستان در شهر هرات  واقع سرک ۳۰ متره، یا وکیل گذر مربوطه تسلیم نمایند، و یا به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند:

 

Rukai.amiry@handinhand.org.af

Kazim.khaki@handinhand.org.af

jobs@handinhand.org.af

 

غرض معلومات بیشتر با این شماره ها به تماس شوند:

0799 843 843 , 0799 866 387

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs